Царевица

GRANDIO

GRANDIO е царевица за зърно с високи добиви на зърно и много изразена сухоустойчивост.

Körner Mais

Извънредно ниският растежен тип и слаба податиливост на влияния при съхранение и на прекършване на стеблата характеризират GRANDIO като оптимален сорт за сухи посевни площи.

 

в резюме

  • високи добиви на царевица за зърно
  • къс респ. нисък тип
  • изразена толерантност към суша респ. климатичен стрес
  • бързо отдаване на влага от зърното
  • много устойчив

параметри

  • вид опаковка: опаковка от 50.000 зърна
  • тип сорт: царевица тип "дент"
  • Група по ФАО: K 420

препоръчваме за отглеждане: 75.000 - 80.000 зърна/ha