ČIROK CUKROVÝ

GOLIATH

Biomass 133

K pěstování čiroku GOLIATH jsou vhodné suché i velmi suché lokality, na kterých nelze úspěšně pěstovat silážní kukuřici. Optimální termín výsevu je druhá polovina měsíce května, nejpozději ho lze vysévat do konce druhé dekády měsíce června.

Pro pěstování jsou nevhodné těžké a slévavé půdy. Po výsevu nedoporučujeme válení. Počáteční vývoj je velmi pomalý, nejvyšší nárůst sušiny je až počátkem měsíce srpna. Sklízená hmota má vysoký obsah cukrů, vhodná je krátká řezanka siláže.

krátce vyrovnaný

  • výnosný
  • raný
  • stabilní
  • vysoký obsah cukrů

ukazatelé

správa porostu

Šířka řádků do 50 cm:200-210.000 zrn/ha | nad 50 cm:180-200.000 zrn/ha