FAO S 290

EDICO

Edice pro bioplyn

EDICO je dvouliniový hybrid s typem zrna tvrdý až mezityp registrovaný ÚKZUZ v roce 2013. Rostliny jsou vysoké, palice nasazené středně vysoko. Vykazuje vynikající adaptabilitu vůči suchu, podobně jako hybrid Danubio.

Biogas Mais

EDICO má velmi rychlý počáteční růst, využívá jarní vláhu k rychlé tvorbě kořenů a tím lépe odolává jarním přísuškům v počátečním a následném vývoji rostlin. Zrno dozrává na zelené rostlině, prodlužuje časové období pro sklizeň při optimální hodnoty sušiny ve sklizené hmotě. Produkce zelené hmoty z hektaru je vysoká, EDICO je vhodné na výrobu biomasy pro bioplynové stanice.

krátce vyrovnaný

  • vysoký výnos
  • robustní
  • specialista na biomasu
  • plastický

ukazatelé

  • vlastnosti balení: balení = 50.000 zrn
  • typ sorty: Sc
  • použití: siláž: 0LKS: ** střednízrno: *** vysoká
  • zralost: 290

správa porostu

Doporučený výsevek: na biomasu: 95 000 – 100 000 zrn