FAO 190, TYP ZRNA: T-M

MARCAMO

Pozdní výsev není problém

MARCAMO je velmi raný, tříliniový silážní hybrid registrovaný ÚKZÚZ v roce 2016. Výška rostlin je střední až vysoká, palice vysoko nasazené, počet řad zrna vysoký.

Počáteční vývoj je rychlý, rostlina má dobrou odolnost vůči suchu a chladu. Hybrid je vhodný pro pozdní setí po zaorávkách nebo silážním žitu. Dozrává rychle a této vlastnosti je nutné přizpůsobit termín sklizně. Sklízená hmota má vysoký podíl zrna ve hmotě, obsah škrobu v registračních zkouškách dosahoval hodnoty 39,5 %. Při pozdním termínu setí na biomasu je vhodné dodržet doporučené množství semen.Marcamo lze také využít na velmi včasnou sklizeň zrna nebo CCM.  

krátce vyrovnaný

  • velmi raný
  • kvalitní siláž
  • vysoký obsah škrobu
  • vhodný na pozdní setí

ukazatelé

  • vlastnosti balení: 50.000 zrn
  • typ sorty: /zrna: Tc / T-M
  • použití: siláž, LKS, CCM, zrno
  • zralost: FAO 190

správa porostu

Doporučený výsevek: na siláž: 95 000– 100 000 zrn, na biomasu: 100 000 – 105 000 zrn, na zrno: 95 000 – 100 000 zrn