FAO S 240 / Z 220, TYP ZRNA: T – M

TIPICO

Typický moderní hybrid

TIPICO je velmi raný, dvouliniový hybrid, pro všestranné využití. Má velmi dobrou odolnost vůči chladu

Počáteční vývoj je velmi rychlý, rostlina má dobrou odolnost vůči chladu. Velmi dobrých výsledků ve výnosu zelené hmoty dosáhl při registračních zkouškách v Polsku 113 % a sušině 33,4%-. Všestranné využití jak na zrno a siláž, ale lze také využít na výrobu biomasy.  

 

krátce vyrovnaný

  • všestranné využití na siláž i zrno
  • velmi rychlý počáteční růst
  • výborná odolnost chladu
  • vysoký výnos siláže nebo biomasy

ukazatelé

  • vlastnosti balení: 50.000 zrn
  • typ sorty: /zrna : Tc / T - M
  • použití: siláž, biomasa, LKS, zrno
  • zralost: FAO S 240 / Z 220

správa porostu

Doporučený výsevek: na siláž: 90 000–95 000 zrn, na zrno: 90 000-95 000 zrn