FAO S 270, TYP ZRNA T, TYP HYBRIDU Tc

MAGNATO

Silážní magnát

MAGNATO  je novinka! v raném sortimentu, která patří mezi další tříliniové (Tc) silážní hybridy SAATBAU, s typem zrna tvrdý. Počáteční vývoj a zapojení porostu je velmi rychlé, využívá jarní vláhu k rychlé tvorbě kořenů a tím lépe odolává jarním přísuškům. Rostliny hybridu MAGNATO jsou velmi vysoké, nasazení palic je nízké. MAGNATO v provozních podmínkách vykazuje výbornou adaptabilitu výrobním podmínkám i díky vítečnému zdravotnímu stavu. Stay - green je optimálně silný ke zvládnutí sklizně při požadované sušině. Hybrid MAGNATO zajistí velmi vysoukou produkci zelené hmoty z hektaru, v registračních zkouškách dosahoval výnosu zelené hmoty 107,9 %, obsah škrobu v testovacím období dosáhl 34,1 %.

 • novinka!
 • raný hybrid
 • silážní hybrid
 • tříliniový
 • hybrid
 • typ zrna tvrdý
 • počáteční vývoj a zapojení porostu je velmi rychlé
 • využívá jarní vláhu k rychlé tvorbě kořenů
 • odolává jarním přísuškům
 • rostliny vysoké
 • nasazení palic nízké
 • výborná adaptabilita výrobním podmínkám
 • bezvadný zdravotní stav
 • stay green optimální
 • vysoká produkce zelené hmoty (107,9 %)

 

Opti Plus Biogas Mais Silo Mais

siláž: 85 000 - 90 000 zrn 

biomasa pro bioplyn: 90 000 - 95 000 zrn

 

krátce vyrovnaný

 • specialista na biomasu
 • plastický
 • rychlý počáteční růst
 • vysoké robustní rostliny
 • stabilně vysoký výnos
 • výroba biomasy
 • bioplynové stanice
 • optimální škrob

ukazatelé

 • vlastnosti balení: balení = 50.000 zrn
 • typ sorty: TC
 • použití: siláž*** biomasa *** vysoká
 • zralost: 270

správa porostu

Doporučený výsevek: na biomasu: 95 000 – 100 000 zrn