S 270 / Z 260, TYP ZRNA T -M, TYP HYBRIDU SC

ALBIREO | NOVINKA!

Maximum výnosu i excelentní kvalita siláže

ALBIREO je dvouliniový plastický hybrid SAATBAU univerzálního využití, jehož rostliny jsou vysoké až velmi vysoké, s velmi bohatým olistěním a s velkou velmi dobře dozrňující palicí. Hybrid ALBIREO lze snadno využít i pro produkci zrna, kde střední stay green zajistí optimální hospodaření s vlhkostí v palici, na konci vegetace má hybrid ALBIREO nízkou vlkost zrna. Díky této vyvážené kombinaci ALBIREO dosahuje mimořádných kvalitativních parametrů siláže, mezi které patří vysoký obsah škrobu, špičková stravitelnost organické hmoty a vysoká stravitelnost vlákniny při současné produkci velkého výnosu silážní hmoty. Vynikající kvality ALBIREO potvrdilo také v přísuškových oblastech. ALBIREO si snadno poradí i při stresu z chladu - vynikající zdravotní stav, odolnost stresům.

ALBIREO

zrno

siláž

stresy

výnos

kvalita

přísušek

krátce vyrovnaný

ukazatelé

  • zralost: S 270/Z 260