ALPINO S 240 | GASPARO Z 270

ALPINO & GASPARO

Ekonomika především

Raná zrnová kukuřice SL GASPARO FAO Z 270 má velmi dobrou odolnost poléhání ve spojení s vysokými výnosy zrna. Tento dvouliniový hybrid prokazuje dobrou rezistenci proti sněti kukuřičné. . Využít lze i na sklizeň LKS, případně na mačkané vlhké konzervované zrno.  Tolerance k půdním podmínkám, přísuškům a chladným lokalitám rozšiřuje zařazení tohoto hybridu do všech obilnářských a řepařských výrobních oblastí. SL GASPARO FAO Z 270 je kompaktní raná zrnová kukuřice. Předností je velmi dobrá odolnost poléhání ve spojení s vysokými výnosy zrna. Dále prokazuje velmi dobrou odolnost vůči sněti kukuřičné. Velmi dobrá tolerance k půdním podmínkám. Výmlat jebezproblémový výborně uvolňuje vodu ze zrna, sláma se snadno zaorává. Využít lze i na sklizeň LKS a siláž.

ALPINO S 240 je dvou liniový silážní hybrid registrovaný v ČR. Plastický silážní hybrid nenáročný k výrobním podmínkám. Poskytuje vysoký výnos silážní hmoty, ale má také výborné parametry pro kvalitní siláž. Počáteční vývoj a zapojení porostu je rychlé. Velmi dobrá odolnost vůči chladu a suchu. Hybrid ALPINO S 240 je určen pro podniky hospodařící ve výrobní oblasti bramborářské.

krátce vyrovnaný

  • Typ zrna tvrdý až mezityp
  • Krásný název - krásný hybrid
  • Plastický k výrobním podmínkám
  • Registrovaný hybrid v ČR
  • Vysoký výnos siláže, ideální kombinace kvality a výnosu

ukazatelé