FAO Z 280, TYP ZRNA M, TYP HYBRIDU SC

CONBRIO

Maximální zrna

CONBRIO se vyznačuje výrazně rychlým počátečním růstem, který vyústí ve velmi vysoké rostliny s bohatým olistěním. Hybrid CONBRIO má palice nasazené ve střední výšce nesoucí vysoký počet velkých zrn se střední hmotností tisíce semen. Optimální stavba palice také zajišťuje efektivní uvolňování vody ze zrna, čímž lze docílit velmi příznívého výsledku s nižšími náklady na případné dosoušení a také nedochází při sklizni k lámámí zrna. Výnos zrna v registračních zkoušách dosahuje 105,50 %. 

Opti Plus Körner Mais

 • rychlý počáteční růst
 • vysoké rostliny
 • střední HTS
 • optimální uolňění vody ze zrna
 • výnos v registračních zkouškách 105,5 %

Doporučený výsevek:
na zrno: 80 000 - 85 000 ztn

krátce vyrovnaný

 • velké zrno
 • velké palice
 • vysoké rostliny
 • rychlý růst

ukazatelé

 • vlastnosti balení: 1 pck = 50 000 zrn
 • doba setí: Agronomický termín
 • typ sorty: SingleCross
 • použití: Výnos zrna, sklizeň palic
 • hnojení: Dle půdního stavu
 • zralost: 280

doporuèujeme pro pìstování : Klasické setí

správa porostu