FAO Z 420, TYP ZRNA Z

GRANDIO

Ideál polí jižní Moravy

GRANDIO je zrnový hybrid kukuřice ze šlechtění SAATBAU s komplexními vlasnostmi pro lokalitu jižní Moravy a silně přísuškové oblasti. Počáteční vývoj je dostatečně rychlý, je-li dodržen systém setí do teplé a vyzrálé půdy. GRANDIO se vyznačuje vysokým habitem, optimální pevností stébla, které je přizpůsobono i pěstování při intenzivní agrotechnice. Lze okrajově využít i pro produkci siláže.

krátce vyrovnaný

  • vysoké rostliny
  • pevný stonek
  • nízká sklizňová vlhkost
  • odolnost vůči suchu
  • vysoký výnos zrna

ukazatelé

  • vlastnosti balení: balení: 50.000 zrn
  • typ sorty: /zrna: Sc / Z
  • použití: LKS, CCM, zrno
  • zralost: FAO Z 420