FAO Z 420, TYP ZRNA Z, TYP HYBRIDU SC

GRANDIO

Ideál polí jižní Moravy

GRANDIO je zrnový hybrid kukuřice ze šlechtění SAATBAU s komplexními vlasnostmi pro lokalitu jižní Moravy a silně přísuškové oblasti. Počáteční vývoj je dostatečně rychlý, je-li dodržen systém setí do teplé a vyzrálé půdy. GRANDIO se vyznačuje vysokým habitem, optimální pevností stébla, které je přizpůsobono i pěstování při intenzivní agrotechnice. Lze okrajově využít i pro produkci siláže.

Opti Plus Körner MaisGRANDIO

Rychlý vývoj

Vysoký výnos

Intenzivní agrotechnika

Vysoké rostliny

Pevné stéblo

Možnost využití na siláž

krátce vyrovnaný

  • Vysoký
  • Výnosný
  • Univerzální
  • Pevný
  • Snadný výmlat

ukazatelé

  • vlastnosti balení: 1 pck = 50 000 zrn
  • doba setí: Agrotechnická lhůta
  • typ sorty: Zrnová kukuřice
  • použití: Zrno, siláž
  • zralost: Z 420

doporuèujeme pro pìstování : zrnový hybrid