MUNGO

Mastňák Habešský (Guizotia abyssinsica olifera)

Hvězdnicovitá meziplodina, původem z Afriky, s rychlejším nárůstem hmoty než hořčice. Vhodná tam, kde není možné zatěžovat osevní postup brukvovitou meziplodinou.Zkouší se vhodnost do chmelnic.

• jako meziplodinu je vhodné vysévat od konce června do začátku srpna 7 - 10 kg osiva 1 - 2 cm hluboko. Vytvoří během 7 týdnů až 4 t sušiny/ha při výšce do 1m.

• podle analýz Chmelařského institutu s.r.o. z roku 2011 obsahuje nadzemní hmota z 1 ha 136 kg N, 28 kg P, 233 kg K, 23 kg S (Chmelařství 7-8 2012)

• vegetaci ukončí první mrazíky, takže nedochází k nadměr-nému odběru vody, a vzhledem k nízké lignifikaci se posklizňové zbytky dobře rozkládají a nepůsobí problémy při následném zpracování půdy

• vhodné také do směsí (slunečnice, peluška)

• dokáže využít i hnojení močůvkou a digestátem

• cena cca 1000 Kč/ha

krátce vyrovnaný

ukazatelé

doporuèujeme pro pìstování : 7 - 10 kg osiva/ha, 1 - 2 cm hluboko