PŠENICE JARNÍ TVRDÁ

DUROBONUS

Žlutá barva přináší peníze

Odrůda tvrdé pšenice jarní DUROBONUS je nízká, velmi odolná poléhání a poskytuje velmi vysoký výnos zrna. Obzvláště vysoký je obsah žlutého pigmentu a výtěžnost krupice.

krátce vyrovnaný

  • krátká a odolná poléhání
  • velmi vysoký obsah žlutého pigmentu
  • dobrá výtěžnost krupice
  • vysoká hektolitrová váha

ukazatelé

  • doba setí: začátek února - polovina dubna

doporuèujeme pro pìstování : 400 - 420 zrn/m²(180 - 200 kg/ha)