JEČMEN OZIMÝ | DVOUŘADÝ

MONROE

Záruka vysoké sladovnické jakosti

MONROE je dvouřadý ozimý ječmen s dobrou sladovnickou jakostí a vysokou výtěžností předního zrna nad sítem 2,8mm.

Odrůda MONROE má dobu zrání a mrazuvzdornost srovnatelnou s odrůdami Malwinta a Wintmalt, ale na rozdíl od těchto odrůd má vyšší sladovnickou jakost a o 5 – 10 % vyšší výnos zrna.

krátce vyrovnaný

  • ječmen ozimý sladovnický
  • vysoký výnos zrna
  • polopozdní odrůda
  • vynikající výtěžnost předního zrna

ukazatelé

  • doba setí: 20.9. - 30.9.

doporuèujeme pro pìstování : 310 - 340 zrn/m²