JEČMEN OZIMÝ | VÍCEŘADÝ | REGISTRACE ÚKZÚZ 2011

MARISSA

Kvalitní krmení pro živočišnou výrobu

MARISSA je polopozdní víceřadá odrůda ječmene ozimého s dobrou zimovzdorností a vysokým výnosem zrna.

Má velmi dobrou odolnost poléhání, jednu z nejlepších ze současných povolených odrůd ozimých ječmenů. Vynikající parametry dosahuje v odolnosti podrůstání, což je velkou předností při sklizni. Odrůda má vysoký obsah škrobu v zrně, což je základ dobré krmné jakosti.

krátce vyrovnaný

  • polopozdní odrůda
  • výška rostlin 102 cm
  • vysoký výnos zrna a slámy
  • vysoký obsah škrobu v zrně

ukazatelé

  • doba setí: 20.9.-30.9.

doporuèujeme pro pìstování : 320 - 400 zrn/m² | 150 - 185 kg/ha