EBNERS ROTKORN

Volba pro zamokřené pozemky

EBNERS ROTKORN je pluchatá odrůda pšenice špaldy se sklovitějším zrnem červenohnědé barvy. Odrůda má vysokou odnožovací schopnost a nižší nároky na klimatické a půdní podmínky.

Bio

krátce vyrovnaný

  • odrůda vhodná pro low input systém pěstování
  • vysoká odnožovací schopnost
  • snáší zamokřené stanoviště
  • snáší horší půdní podmínky

ukazatelé

  • doba setí: 20.9.-10.10.

doporuèujeme pro pìstování : 160 - 200 zrn/m²180 - 230 kg/ha