PŠENICE OZIMÁ TVRDÁ

LUPIDUR

Předurčeno k produkci semoliny

LUPIDUR je raná pšenice ozimá tvrdá se zřetelně vylepšenou odolností proti zimě a velmi vysokým výnosem zrna.

Má dobré hodnoty rozhodujících kvalitativních vlastností jako jsou objemová hmotnost, sklovitost a výtěžnost krupice. Odrůda je velmi suchovzdorná.

krátce vyrovnaný

  • vysoký výnos zrna
  • vysoká objemová hmotnost
  • výborná odolnost suchu
  • dobrá zimovzdornost

ukazatelé

  • doba setí: 20.9.-5.10.

doporuèujeme pro pìstování : 370 - 400 zrn/m²