PŠENICE OZIMÁ

AMANDUS [B]

Odrůda vhodná do přísuškových oblastí

AMANDUS je osinatá, velmi raná odrůda pšenice ozimé, vhodná do přísuškových oblastí.

AMANDUS se vyznačuje vysokou odolností poléhání. Při pěstování se vyplatí použití fungicidu proti listovým chorobám, což vede ke stabilizaci vysoké výnosové úrovně.

krátce vyrovnaný

  • potravinářská kvallita B
  • vysoká odolnost poléhání
  • velmi raná odrůda
  • odrůda vhodná do přísuškových oblastí

ukazatelé

  • doba setí: 20.9. - 10.10.

doporuèujeme pro pìstování : 320 - 400 zrn/m² | 150 - 180 kg/ha