PŠENICE OZIMÁ | REGISTRACE ÚKZÚZ 2015

BALITUS [A]

Úspěšná cesta k cíli

BALITUS je bezosinná velmi raná, výkonná a plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem.

BALITUS se vyznačuje dobrými agronomickými vlastnostmi, velmi vysokou odolností poléhání a komplexní vysokou odolností listovým chorobám. Odrůdu lze použít jako předplodinu pro ozimou řepku.

krátce vyrovnaný

  • velmi raná odrůda
  • výška rostlin 91 cm
  • velmi vysoká odolnost poléhání
  • mrazuvzdornost prověřena v Registračních zkouškách ÚKZÚZ v zimě 2011/2012

ukazatelé