PŠENICE OZIMÁ | REGISTRACE ÚKZÚZ 2013

FABIUS [E]

Cesta k úspěchu!

FABIUS je polopozdní bezosinná pšenice ozimá s výbornými kvalitativními parametry a vysokým výnosem zrna.

Je vhodná zejména do kukuřičné, řepařské a lepší obilnářské výrobní oblasti. Odrůda je předurčena k vysoké intenzitě pěstování. Má dobrou odolnost poléhání a celkově dobrý zdravotní stav.

krátce vyrovnaný

  • odrůda vhodná do intenzivních lokalit pěstování pšenice
  • vysoký výnos zrna
  • výška rostlin 87 cm
  • dobrá odolnost poléhání

ukazatelé

  • doba setí: 20.9.-5.10.

doporuèujeme pro pìstování : 350 - 400 zrn/m² | 150 - 170 kg/ha