PŠENICE OZIMÁ | REGISTRACE ÚKZÚZ 2016

FAUNUS [A]

Vysoký výnos zrna i slámy!

FAUNUS je plastická poloraná potravinářská odrůda pšenice ozimé, vhodná do všech výrobních oblastí. FAUNUS je vzrůstná odrůda, která poskytuje vysoký výnos slámy.

New

Při pěstování se doporučuje použití morforegulátoru proti poléhání a fungicidu proti listovým chorobám z důvodu stabilizace vysokého výnosového potenciálu.

krátce vyrovnaný

  • potravinářská kvalita A
  • vzrůstná odrůda
  • vysoký výnosový potenciál
  • vysoký výnos slámy

ukazatelé

  • doba setí: 20.9. - 10.10.

doporuèujeme pro pìstování : 320 - 400 zrn/m²