PŠENICE OZIMÁ

PAPAGENO [C]

Správná volba pro výrobu krmiv a bioetanolu

PAPAGENO je raná až poloraná krmná bezosinná pšenice s velkým výnosovým potenciálem a vysokou objemovou hmotností.

PAPAGENO se vyznačuje dobrou mrazuvzdorností a odolností poléhání. Výška rostlin je 80 cm. Na základě vysokého obsahu škrobu v zrně dosahuje vysoké výtěžnosti při výrobě etanolu. Při použití fungicidní ochrany lze odrůdu zařadit v osevním sledu po obilovině. PAPAGENO dobře odolává přísuškům v době nalévání zrna, poněvadž obsahuje gen eps. Odrůda je zařazena jako sladovnická pšenice pro výrobu sladu na pšeničné pivo.

krátce vyrovnaný

  • odrůda vhodná pro vysokou intenzitu pěstování
  • plastická odrůda vhodná do všech lokalit pěstování pšenice
  • vysoký výnos zrna
  • vysoká odolnost poléhání

ukazatelé

  • doba setí: 20.9.-5.10.

doporuèujeme pro pìstování : 350 - 420 zrn/m² | 150 - 180 kg/ha