PŠENICE OZIMÁ

TONNAGE

Pšenice pro kvalitní krmné směsi

TONNAGE je krmná polopozdní bezosinná odrůda pšenice ozimé, která dělá čest svému jménu.

Odrůda TONNAGE má komplexní odolnost vůči všem chorobám pšenice. Doporučujeme pěstovat odrůdu TONNAGE na vysoké intenzitě.

krátce vyrovnaný

  • Registrováno 2016 (DK)
  • Velmi vysoký výnosový potenciál
  • Obsah škrobu v zrně 71,8%
  • Velmi vysoká HTZ

ukazatelé

  • doba setí: 20.9. - 10.10.

doporuèujeme pro pìstování : 300 - 400 zrn/m²