TRITICALE OZIMÉ

ELPASO

Záruka vysoké sklizně

ELPASO je středně vysoká, poloraná, výkonná a plastická odrůda triticale ozimého s velmi dobrým zdravotním stavem a vysokou mrazuvzdorností.

ELPASO je určeno pro střední až nižší bonitu půdy ve všech výrobních oblastech. Doporučujeme pěstovat tuto odrůdu s fungicidním ošetřením proti listovým chorobám.

krátce vyrovnaný

  • odolnost stresům v době tvorby zrna
  • vysoký výnos
  • vysoká mrazuvzdornost
  • komplexní zdravotní stav

ukazatelé

  • doba setí: 20.9. - 5.10.

doporuèujeme pro pìstování : 300 - 350 zrn/m²