ŽITO OZIMÉ

DUKATO

Odrůda pro přísuškové lokality

DUKATO je robustní odrůda žita ozimého typu populace. Vyznačuje se vysokým výnosovým potenciálem, dobrou odolností padlí travnímu a dobrou odolností poléhání.

DUKATO je odrůda vhodná také pro použití na zelenou hmotu ke krmným účelům nebo pro BPS.

krátce vyrovnaný

  • liniová odrůda žita
  • vysoká objemová hmotnost
  • výborná odolnost vůči plísni sněžné

ukazatelé

  • doba setí: 20.9. - 5.10.

doporuèujeme pro pìstování : 300 – 350 zrn/m² (120 – 140 kg/ha)