Do sucha

ACTIVUS

Zvládne přísušek i pozdní setí

ACTIVUS je osinatá raná až poloraná, výkonná a plastická
odrůda pšenice ozimé s velmi vysokou odolností stresu ze sucha.
V oblasti s pozdními přísušky doporučujeme setí na začátku
agrotechnické lhůty a výsevek 400 zrn/m². Odrůdu lze použít na
pozdní setí. Odrůda velmi dobře reaguje na přihnojení S a
vysokou dávku N kvalitativního přihnojení dokáže využít na
eliminaci stresu ze sucha.

• raná až poloraná osinatá odrůda pšenice ozimé
• výška rostliny 93 cm
• plastická odrůda vhodná do všech lokalit pěstování pšenice
včetně suchých a přísuškových oblastí
• odrůda s výbornou komplexní odolností vůči chorobám
• vysoká odolnost stresu ze sucha včetně pozdních přísušků
(terminální sucho)
• výborný zdravotní stav (odolnost chorobám pat stébel 8)
• vysoký výnos zrna v suchých podmínkách
• odrůda dobře snáší pozdní setí

krátce vyrovnaný

 • termín setí 20.9. - 5.10. (BVO 15.9. - 30.9.)
 • výsevek 350-400 (450) zrn/m2 (hloubka setí 2 cm)
 • kvalitativní přihnojení N 40-70kg
 • přihnojení S ve fázi DC 37 (sloupkování) – vliv na NL!
 • doporučeno použití morforegulátoru ve fázi DC 29-33
 • odrůda určena pro vyšší intenzitu pěstování

ukazatelé

 • vlastnosti balení: 0,5 t BB, 1 t BB
 • doba setí: Agrotechnická lhůta
 • typ sorty: A
 • použití: potravinářská jakost
 • požadavky na regulátor rùstu: ne, ano
 • ochrana rostlin: ano
 • zralost: raná až polořaná

správa porostu

termín setí 20.9. - 5.10. (BVO 15.9. - 30.9.) výsevek 350-400 (450) zrn/m2 (hloubka setí 2 cm) • kvalitativní přihnojení N 40-70kg • přihnojení S ve fázi DC 37 (sloupkování) – vliv na NL! • doporučeno použití morforegulátoru ve fázi DC 29-33 • odrůda určena pro vyšší intenzitu pěstování