ŘEPKA OZIMÁ | HYBRID TuYV

ANGELICO

Markýza mezi řepkami

Angelico je exkluzivní hybrid střední ranosti registrovaný ÚKZÚZ 2019. Patří k nejvýnosnějším odrůdám zvlášť v teplých oblastech. Angelico je výjimečné kombinací rezistence vůči TuYV, geneticky podmíněné nepukavosti šešulí a genem vůči Phomě Rlm 7. Vzhledem k rychlému podzimnímu růstu je další výhodou hybridu ANGELICO použití i na pozdní setí. Máte tedy větší prostor pro plánování setí při optimálních podmínkách. Na druhé straně při časném setí je skutečně nutná včasná regulace. Letos najdete ANGELICO v poloprovozních pokusech ČZU,i na řadě dalších pokusných míst. Hybrid ANGELICO byl vyhodnocen v roce 2019 z nově registrovaných odrůd jako „nutričně nejkvalitnější řepka“.

• středně raný hybrid registrovaný ÚKZÚZ 2019
• vyšší vzrůst, vyšší HTS
• plastický hybrid vhodný do všech lokalit, nejlepší hybrid do
teplých oblastí dle ÚKZÚZ
• hybrid s výbornou komplexní tolerancí k
chorobám
• velmi rychlý růst na podzim
• rezistence vůči TuYV – virus žloutenky
vodnice
• gen odolnosti vůči fomě Rlm 7
• geneticky podmíněná nepukavost šešulí

krátce vyrovnaný

  • gen Rlm 7
  • rezistence vůči TuYV
  • geneticky podmíněná nepukavost šešulí

ukazatelé

  • vlastnosti balení: 50.000
  • doba setí: pozdní
  • typ sorty: řepka ozimá
  • použití: teplé oblasti do 500 mnm
  • požadavky na regulátor rùstu: ano
  • ochrana rostlin: ano
  • zralost: pozdní

doporuèujeme pro pìstování : 3vj/bal

správa porostu

intenzivní agrotechnika

profil sorty

agronomické vlastnosti

Auswinterung

0.5

SROVNÁNÍ