ŘEPKA OZIMÁ | HYBRID TuYV

ARTEMIS

špička v ÚKZÚZ

Artemis je nová hybridní ozimá řepka, jedna z nejvýnosnějších ve zkouškách ÚKZÚZ. Vynikajících výsledků dosahuje v teplé i chladné oblasti. Artemis je středně raný hybrid s rychlým počátečním růstem a dobrou mrazuvzdorností. Stejně jako Angelico vyniká kombinací rezistence vůči TuYV, geneticky podmíněné nepukavosti šešulí a genem vůči Phomě Rlm 7. Artemis má robustní vzrůst a nepoléhá. HTS patřila ve zkouškách ÚKZÚZ k nejvyšším. Letos najdete ARTEMIS v poloprovozních pokusech ČZU, SPZO i na řadě dalších pokusných míst. 

• středně raný hybrid registrovaný ÚKZÚZ pro rok 2021
• vyšší vzrůst, velmi vysoká HTS
• plastický hybrid vhodný do všech lokalit, Na všech lokalitách ÚKZÚZ vynikající výnos.
• hybrid s výbornou komplexní tolerancí k
chorobám
• velmi rychlý růst na podzim
• rezistence vůči TuYV – virus žloutenky
vodnice
• gen odolnosti vůči fomě Rlm 7
• geneticky podmíněná nepukavost šešulí

 

 

krátce vyrovnaný

  • Absolutní špička ÚKZÚZ
  • Ohromí svým habitem
  • Maximálně plastický hybrid

ukazatelé

  • vlastnosti balení: 50.000
  • doba setí: agrotechnická lhůta
  • typ sorty: řepka ozimá
  • použití: olej
  • požadavky na regulátor rùstu: ano
  • ochrana rostlin: ano
  • zralost: středně raná

správa porostu

intenzivní agrotechnika