ŘEPKA OZIMÁ | LINIE

RANDY

Raná výnosová bomba

Randy je nová liniová super výkonná odrůda řepky ozimé.
Registrovaná v Rakousku 2017. Středně vysoká odrůda s
výbornou odolností k poléhání. Podzimní růst je rychlý při setí
v agrotechnickém termínu (60 - 70 semen/m2) nebo i po termínu
(70 - 80 semen/m2). Má velmi rychlý jarní růst, velmi brzké
kvetení. Zralost v první polovině sklizňového období. Je vhodná
i na lehčí půdy a na horší stanoviště. Projevuje se u ní dobrá
tolerance k phomě i hlízence. HTS je u ní střední až vyšší.

• raná až středně raná liniová odrůda registrovaná Rakousku 2017
• střední vzrůst, střední HTS
• liniová odrůda s velmi brzkým kvetením, vhodná do všech lokalit
• výborný zdravotní stav
• velmi rychlý růst na podzim, vhodná i pro pozdější setí
• sklizeň v první polovině sklizňového období
• velmi dobrá odolnost k poléhání
• nejvýnosnější linie v Rakousku

krátce vyrovnaný

ukazatelé

  • vlastnosti balení: 3 vj/bal
  • doba setí: agrotechnická lhůta
  • typ sorty: linie
  • použití: olej
  • požadavky na regulátor rùstu: ano
  • ochrana rostlin: ano
  • zralost: raná - středně raná

správa porostu

intenzivní agrotechnika