ALTONA

Favorit pro vysoký výnos

Raná odrůda, ze skupiny 00. Vhodná do velmi teplých oblastí pěstování sóji. Dosahuje vysokých výnosu bobů. Dobrý zdravotní stav, rychlý počáteční vývoj.   

krátce vyrovnaný

  • raná odrůda 00 -
  • HTS střední
  • světlý pupek
  • výška rostlin nižší až střední
  • vysoký výnos bobů

ukazatelé

doporuèujeme pro pìstování : 4,0 - 4,5 VJ/ha 150.000 semen/VJ