AMBELLA

Včasná sklizeň

Novinka, velmi raná odrůda, ze skupiny 0000. Ideální na pozdní setí (lze i po silážním žitu), případně pro velmi včasnou sklizeň. Nepoléhavá nižšího vzrůstu. Výnos bobů střední.

krátce vyrovnaný

  • Velmi raná odrůda 0000
  • HTS střední až vyšší
  • tmavý pupek
  • výška rostlin nižší až střední
  • vhodná i do chladnějších oblastí

ukazatelé

doporuèujeme pro pìstování : 4,3 - 4,5 VJ/ha 150.000 semen/VJ