BETTINA

Nový šampion ve výnosu bobů

Velmi raná odrůda, ze skupiny 000. Překvapí vysokým výnosem i při nižším počtu pater lusků. Velmi dobrý zdravotní stav.    

krátce vyrovnaný

  • Velmi raná odrůda 000
  • HTS střední až vysoká
  • světlý pupek
  • výška rostlin střední až vyšší
  • vyšší nasazení prvního lusku

ukazatelé

doporuèujeme pro pìstování : 4,3 - 4,5 VJ/ha, 150.000 semen/VJ