CORDOBA

Náš výnosový šampion v nejranějším sortimentu

CORDOBA je velkozrnná odrůda, středního až vyššího vzrůstu s velmi dobrou odolností k poléhání.

krátce vyrovnaný

  • světlý pupek
  • fialová barva květu
  • sója 000
  • nepoléhá
  • velmi vysoké výnosy, ověrené praxí

ukazatelé

doporuèujeme pro pìstování : 4,1 - 4,4 VJ/ha150.000 semen/VJ