LISSABON

Plastický a spolehlivý

Velmi raná odrůda, ze skupiny 000.Rychlý počáteční růst a zapojení porostu. Nezklame ve výnosu bobů. Výborný zdravotní stav.

krátce vyrovnaný

  • Velmi raná odrůda 000
  • HTS střední až vyšší
  • Světlý pupek
  • výška rostlin střední až vyšší
  • velmi dobrá odolnost vůči chorobám sóji

ukazatelé

doporuèujeme pro pìstování : 4,3 - 4,5 VJ/ha 150.000 semen/VJ