MENTOR

Král mezi odrůdami sóji

MENTOR má vysoko nasazené spodní lusky, což zajišťuje bezproblémovou sklizeň. Odrůda je vhodná do většny oblastí pěstování sóji.

krátce vyrovnaný

  • raná odrůda 00
  • HTS vysoká
  • světlý pupek
  • výška rostlin vysoká, odolnost vůči poléhání je vysoká
  • dlouhodobě poskytuje vysoký výnos bobů

ukazatelé

doporuèujeme pro pìstování : 4,0 - 4,5 VJ/ha, 150.000 semen/VJ