SEVILLA

Nikdy nepolehne

SEVILLA má vysoký výnos bílkovin, což je předpokladem jejího využití v potravinářském průmyslu. Její hlavní předností je velmi vysoká odolnost poléhání.

krátce vyrovnaný

  • světlý pupek
  • fialová barva květu
  • sója 00
  • střední HTS
  • dobrá odolnost chorobám

ukazatelé

doporuèujeme pro pìstování : 4,0 - 4,3 VJ/ha150.000 semen/VJ