AURELINA

Zlatá ve výnosu proteinů

Velmi raná odrůda, ze skupiny odrůd 000. Vhodná do teplejších oblastí pěstování sóji. Dlouho zelené rostliny s rychlým přechodem k plné zralosti.

krátce vyrovnaný

  • Velmi raná odrůda 000
  • HTS vysoká až velmi vysoká
  • světlý pupek
  • výška rostlin střední
  • poskytuje vysoký výnos bobů

ukazatelé

doporuèujeme pro pìstování : 4,3 - 4,5 VJ/ha 150.000 SEMEN/VJ