14.06.2024

Kiła kapusty - jak z nią walczyć?

Narastający problem kiły kapusty

Dynamiczny wzrost powierzchni upraw rzepaku ozimego niesie za sobą liczne wyzwania. Jednym z nich jest coraz częściej pojawiający się problem występowania kiły kapusty. Choroba ta atakuje korzenie roślin, powodując ich deformację i tworzenie charakterystycznych narośli, które utrudniają pobieranie wody i składników odżywczych. Takie zjawisko prowadzi do osłabienia roślin i przyczynia się do znacznego spadku plonów oraz jakości nasion.

Nowoczesne rozwiązania

W odpowiedzi na narastające zagrożenie kiłą kapusty, hodowcy roślin skoncentrowali się na tworzeniu odmian rzepaku odpornych na tę chorobę. Odmiany kiłoodporne są efektem intensywnych prac hodowlanych, mających na celu wyselekcjonowanie roślin, które posiadają naturalną odporność, tolerancję lub podwyższoną odporność na Plasmodiophora brassicae. Jest to możliwe za pomocą różnych technik hodowlanych, podczas których wprowadza się do genotypów danej odmiany geny odporności na kiłę kapusty. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie strat plonów.

Nasza odpowiedź

RICHMOND F1 to pierwsza odmiana kiłoodporna w naszym portfolio, zarejestrowana w Polsce w 2023 r., odporna również na wirusa żółtaczki rzepy oraz na suchą zgniliznę kapusty. Wykazuje się bardzo dobrą zimotrwałością i tolerancją słabszych stanowisk, co sprawia, że RICHMOND F1 może być uprawiany we wszystkich regionach kraju i na wszystkich stanowiskach, a w szczególności na tych zakażonych pływkami kiły.

Odmiany kiłoodporne charakteryzują się również wysoką wydajnością i jakością plonów. Wyniki badań dowodzą, że nawet w warunkach braku infekcji kiłą kapusty Richmond przewyższył potencjałem plonowania niektóre odmiany nieodporne na kiłę, uzyskując plonowanie w sezonie wegetacyjnym 2022/2023 na poziomie 51,0 dt/ha.

Ponadto według badań COBORU  w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w 2023 roku odmiany mieszańcowe wykazały się wyższym plonowaniem aniżeli odmiany populacyjne.

Profilaktyka w walce z kiłą kapusty

Dobór odpowiedniej odmiany jest jednym z kluczowych elementów wpływających na wielkość plonów rzepaku ozimego, jednakże istotny wpływ wywiera również odpowiednia agrotechnika. Do najważniejszych elementów należą:

– Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, zaprawionego przeciw chorobom grzybowym oraz insektycydem.

– Stosowanie odpowiedniego płodozmianu. Wieloletnie uprawianie rzepaku ozimego na tym samym stanowisku prowadzi do nagromadzenia patogenów w glebie.

– Prawidłowa obsada. Wysoka gęstość siewu roślin może sprzyjać rozwojowi kiły kapusty.

– Prawidłowe zagospodarowanie resztek pożniwnych.  Powoduje zmniejszenie liczby zarodników znajdujących się w glebie.

– Utrzymanie odpowiedniego pH gleby. Kwaśny odczyn gleby sprzyja rozwojowi zarodników  sprawcy choroby, natomiast odczyn zasadowy hamuje ich kiełkowanie.

Podsumowanie

Uprawa kiłoodpornych odmian rzepaku jest krokiem w stronę zrównoważonego rolnictwa. Dzięki ciągłym postępom w hodowli roślin oraz dostosowaniu nowoczesnych praktyk agrotechnicznych, rolnicy mają szansę na utrzymanie wysokiej jakości plonów, pomimo wyzwań związanych z chorobami roślin. Zintegrowane podejście, łączące wykorzystanie odmian odpornych z dobrą praktyką rolniczą, jest kluczem stabilnego plonowania rzepaku ozimego.

Quick Links