Dodana vrednost semena

PRIDELUJEMO IN DODELUJEMO KAKOVOSTNO SEMENSKO BLAGO, NAJNOVEJŠIH SORT.
S PREIZKUŠANJEM NA POLJU SE ODLOČAMO ZA SORTE V SORTIMENTU IN VKLJUČUJEMO LE TISTE, KI SO NAJBOLJŠE.

Označevanje semena

Dodelava in tretiranje semena

Opticare

Premium tretiranje oljne ogrščice

VEČ INFORMACIJ

Optiplus

Specialno tretiranje koruze

VEČ INFORMACIJ

Fix Fertig

Inokulirano seme soje

VEČ INFORMACIJ