Koruza za zrnje 2021

PRIDELOVALEC: Biotehniška šola RAKICAN, 9000 MURSKA SOBOTA

SETEV: 01.01.1970 | ŽETEV: 01.01.1970

download
Sorta/HibridFAOOpombamokro zrnje (kg/ha)vlaga %Suho zrnje kg/hapridelek relativno %
ESTEVIO37015 78026,113 560104
ARNAUTO® DKC 454135015 10026,312 94099
ALANDO® DKC 396930014 32723,812 69497
Povprečje poskusa15.06925,413.065

Koruza za zrnje 2021

PRIDELOVALEC: Biotehniška šola RAKICAN, 9000 MURSKA SOBOTA