jara tritikala

DUBLET

Vodilni po pridelku

 • zdrava listna masa
 • zgodnje dozorevanje
 • zanesljiv pridelek

Opis

Sorta jare tritikale DUBLET je med vodilnimi v Evropsko primerjivih državah z intenzivnim poljedelstvom. Kombinacija srednje visoke in zdrave rastline ter zgodnjega dozorevanja nam v primernih rastnih pogojih daje odlične pridelke tega manj poznanega jarega žita.

  Setvena norma

  • Priporočila: 300 – 350 zrn/m² | 120 – 150 kg/ha

  Profil sorte

  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Dozorevanje
  5 srednje
  Tolerantnost na poleganje
  4 malo do srednje
  Višina
  6 srednja do visoka
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek zrnja / vlažna območja
  4 malo do srednje
  Pridelek zrnja / sušna območja
  4 malo do srednje
  Absolutna masa
  3 malo

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije