jari ječmen, presevni

LEANDRA

Primerna za krmo in pivovarstvo

 • Srednje zgodnja sorta
 • Primerna za krmo ali kot pivovarski ječmen
 • Nizke rasti
 • Izjemno tolerantna na bolezni
Razvili smo novo sorto/hibrid!
Novost je

Opis

  Setvena norma

  • Embalaža: vreče: 30 kg | paleta: 900 kg
  • Priporočila: 300 - 350 zrn/m² | 130 - 170 kg/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Pepelasta plesen (Blumeria graminis)
  2 zelo malo ali malo
  Ječmenova rja (Puccinia hordei)
  6 srednje do veliko
  Mrežasta pegavost ječmena (Drechslera teres)
  3 malo
  Ječmenova ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni)
  8 veliko do zelo veliko
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Klasenje
  5 srednje
  Dozorevanje
  5 srednje
  Tolerantnost na poleganje
  4 malo do srednje
  Višina
  3 nizka
  KVALITETNI PARAMETRI
  Hektolitrska teža
  4 malo do srednje
  Velikost zrnja > 2,2 mm
  7 veliko
  Surove vlaknine
  4 malo do srednje
  Surove beljakovine
  4 malo do srednje
  Velikost zrnja > 2,2 mm
  6 srednje do veliko
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek zrnja / vlažna območja
  7 veliko
  Pridelek zrnja / sušna območja
  7 veliko
  Absolutna masa
  6 srednje do veliko
  PIVOVARSKI PARAMETRI
  Diastatična sila
  6 srednje do veliko
  Friabilimetricna vrednost
  9 zelo veliko
  Čistost
  5 srednje
  Kolbachovo število
  9 zelo veliko
  Barva
  6 srednje do veliko
  Vsebnost dušika
  8 veliko do zelo veliko
  Vsebnost slada
  7 veliko
  Vsebnost SS-GLUKANA
  2 zelo malo ali malo
  Viskoznost
  3 malo

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije