silažna koruza | FAO 330 | tip zrnja: TZ

COSMINO

Več in boljše

 • velik pridelek zelene mase in suhe snovi, v soji FAO skupini
 • energetska vrednost silaže
 • visoka rastlina
 • izstopajoča lastnost (Stay-Green)

Opis

Izjemno visok hibrid COSMINO je ustvarjen za dobro prebavljivo
silažo. Izhaja iz srednje zgodnje zrelostne skupine z zrnjem v
tipu trde zobanke. Povprečni pridelek zgodnje silaže je v letu
2018 bil; 26.450 kg SS/ha (10 lokacij iz Avstrije in Slovenije, FAO
290 do 320). Analiza krme izraža visoko prebavljivost celične
stene in nadpovprečno vsebnost škroba. Zelo hiter mladostni
razvoj je posledica oblike žlahtnjenja pri hibridu COSMINO. Je
tri-linijski hibrid (popolna prilagodljivost).

  Setvena norma

  • Embalaža: vreča z 50.000 zrni
  • Priporočila: srednje težka tla: 85.000 – 95.000 zrn/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Bulava snet (Ustilago maydis)
  5 srednje
  Listna progavost (Helminthosporium turcicum)
  5 srednje
  Fuzarioze na steblu (Fusarium spp.)
  2 zelo malo ali malo
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Zdravje listov
  6 srednje do hitro
  Lom rastlin
  3 malo
  Mladostni razvoj
  8 hitro do zelo hitro
  Tolerantnost na mraz
  7 veliko
  Tolerantnost na poleganje
  4 malo do srednje
  Višina
  9 zelo visoka
  FAO
  330 0
  OSTALE LASTNOSTI
  Splošni vtis
  3 slabo
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek suhega zrnja
  6 srednje do veliko
  Absolutna masa
  7 veliko
  Pridelek mokre mase
  7 veliko
  Tip zrnja
  0 0

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije