koruza za zrnje | FAO: 300 | DKC3969 | tip zrnja: Z

ALANDO®

Vrisk od veselja

  • top sorta v svojem razredu, pridelek (ocena 8)
  • toleranten na sušne rastne razmere
  • nižje rasti
  • stabilna rastlina
Razvili smo novo sorto/hibrid!
Novost je