koruza za zrnje | FAO: 300 | DKC3969 | tip zrnja: Z

ALANDO®

Vrisk od veselja

 • top sorta v svojem razredu, pridelek (ocena 8)
 • toleranten na sušne rastne razmere
 • nižje rasti
 • stabilna rastlina
Razvili smo novo sorto/hibrid!
Novost je

Opis

Po tri-letnem uradnem preizkušanju v Avstriji (AGES) in na
podlag rezultatov v Sloveniji predstavljamo nov hibrid-
ALANDO®. Hibrid zgodnje zrelostne skupine je v minulem letu
tako na lažjih, kot na težjih tleh s svojo stabilnostjo prepričal
slovenske pridelovalce. ALANDO® nižja, stabilna in kompaktna
rastlina, primerena za zgodnjo žetev ali poznejšo setev.

  Setvena norma

  • Embalaža: vreča z 50.000 zrni
  • Priporočila: srednje težka tla: 80.000 – 90.000 zrn/ha, lahka tla: 80.000 – 85.000 zrn/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Fuzarioze na storžu (Fusarium spp.)
  6 srednje do veliko
  Listna progavost (Helminthosporium turcicum)
  5 srednje
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Tolerantnost na poleganje
  3 malo
  Višina
  5 srednja
  Razraščanje
  3 malo
  Zdravje listov
  4 počasi do srednje
  Lom rastlin
  3 malo
  Mladostni razvoj
  5 srednje
  Začetek cvetenja
  6
  FAO
  300 0
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek suhega zrnja
  8 veliko do zelo veliko
  Pridelek zrnja / vlažna območja
  7 veliko
  Pridelek zrnja / sušna območja
  8 veliko do zelo veliko
  Tip zrnja
  0 0

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije