koruza za zrnje | FAO: 350 | DKC4541 | tip zrnja: Z

ARNAUTO®

Se kosa z vsemi in z vsem

 • izjemni pridelek tudi v stresnih situacijah
 • kompaktna rastlina
 • dobra stabilnost
 • tolerantna na bolezni storža

Opis

Žlahtnjenje je zahtevna, visoko strokovna naravoslovna veja znanosti. Pri hibridih koruze prihajajo vedno novi, ki so praviloma po gospodarsko pomembnih lastnosti tudi boljši od starejših. Hibrid ARNAUTO® je le eden v skupini novih hibridov. Na podlagi časa zorenja in deleža vlage v zrnju je uvrščen v začetek najbolj pomembne skupine za proizvodnjo zrnja. Po zrelosti je srednje zgodnji. Rastlina je nižja in stabilna. Z lastnostjo (Dry–down) nizki stroški sušenja je primeren za tržno pridelavo zrnja.

  Setvena norma

  • Embalaža: vreča z 50.000 zrni
  • Priporočila: srednje težka tla: 80.000 – 85.000 zrn/ha, lahka tla: 75.000 – 80.000 zrn/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Listna progavost (Helminthosporium turcicum)
  4 malo do srednje
  Fuzarioze na storžu (Fusarium spp.)
  5 srednje
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Razraščanje
  2 zelo malo ali malo
  Zdravje listov
  3 počasi
  Lom rastlin
  2 zelo malo ali malo
  Mladostni razvoj
  5 srednje
  Začetek cvetenja
  6
  Tolerantnost na poleganje
  2 zelo malo ali malo
  Višina
  5 srednja
  FAO
  390 0
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek suhega zrnja
  8 veliko do zelo veliko
  Absolutna masa
  9 zelo veliko
  Pridelek zrnja / vlažna območja
  8 veliko do zelo veliko
  Pridelek zrnja / sušna območja
  8 veliko do zelo veliko
  Tip zrnja
  0 0

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije