koruza za zrnje | FAO: 350 | DKC4541 | tip zrnja: Z

ARNAUTO®

Se kosa z vsemi in z vsem

 • izjemni pridelek tudi v stresnih situacijah
 • kompaktna rastlina
 • dobra stabilnost
 • tolerantna na bolezni storža
Razvili smo novo sorto/hibrid!
Novost je

Opis

Žlahtnjenje je zahtevna, visoko strokovna naravoslovna veja znanosti. Pri hibridih koruze prihajajo vedno novi, ki so praviloma po gospodarsko pomembnih lastnosti tudi boljši od starejših. Hibrid ARNAUTO® je le eden v skupini novih hibridov. Na podlagi časa zorenja in deleža vlage v zrnju je uvrščen v začetek najbolj pomembne skupine za proizvodnjo zrnja. Po zrelosti je srednje zgodnji. Rastlina je nižja in stabilna. Z lastnostjo (Dry–down) nizki stroški sušenja je primeren za tržno pridelavo zrnja.

  Setvena norma

  • Embalaža: vreča z 50.000 zrni
  • Priporočila: srednje težka tla: 80.000 – 85.000 zrn/ha, lahka tla: 75.000 – 80.000 zrn/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Listna progavost (Helminthosporium turcicum)
  4 malo do srednje
  Fuzarioze na storžu (Fusarium spp.)
  5 srednje
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Razraščanje
  2 zelo malo ali malo
  Zdravje listov
  3 počasi
  Lom rastlin
  2 zelo malo ali malo
  Mladostni razvoj
  5 srednje
  Začetek cvetenja
  6
  Višina
  5 srednja
  Tolerantnost na poleganje