koruza za zrnje | FAO: 290 | DKC3939 | tip zrnja: Zt

ARNO®

Supertalent

 • vrhunski pridelek
 • hiter mladostni razvoj
 • kompaktna rastlina
 • zelo stabilen hibrid
Razvili smo novo sorto/hibrid!
Novost je

Opis

ARNO® je preizkušena zvezda v zgodnji zrelostni skupini. Z
rezultati preizkušanja in v proizvodnji nas je prepričal, da je z
enormnimi pridelki primerljiv tudi s poznejšimi hibridi. Večletno spremljane vlage ob žetvi hibrida ARNO® ga je uvrstilo
v zgodnejši zrelostni razred. Na pogled privlačna rastlina je
srednje visoka, stabilna, ostane dolgo zelena, storž hitro dozori.
Kombinacija naštetih agronomskih lastnosti hibrida ARNO® je
edinstven odgovor, ko se sprašujemo kateri hibrid izbrati v
zgodnjem zrelostnem razredu.

  Setvena norma

  • Embalaža: vreča z 50.000 zrni
  • Priporočila: srednje težka tla: 80.000 – 90.000 zrn/ha, lahka tla: 80.000 – 85.000 zrn/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Listna progavost (Helminthosporium turcicum)*
  5 srednje
  Fuzarioze na storžu (Fusarium spp.)
  4 malo do srednje
  Fuzarioze na steblu (Fusarium spp.)
  3 malo
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Zdravje listov
  5 srednje
  Lom rastlin
  2 zelo malo ali malo
  Mladostni razvoj
  6 srednje do hitro
  Tolerantnost na poleganje
  2 zelo malo ali malo
  Višina
  7 visoka
  FAO
  290 0
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek suhega zrnja
  7 veliko
  Absolutna masa
  9 zelo veliko
  Pridelek zrnja / vlažna območja
  7 veliko
  Pridelek zrnja / sušna območja
  8 veliko do zelo veliko
  Tip zrnja
  0 0

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije