Fix Fertig

inokulované osivo sóje

SAATBAU LINZ ponúka osivo sóje Fix Fertig inokulované. Kvalitné rizóbium sa rovnomerne rozmiestni na osive a ušetrí únavné a časovo náročné očkovanie pred sejbou.

Sója vstupuje do symbiózy s hrčkotvornými baktériami, ktoré na seba viažu atmosférický dusík v pôdnom vzduchu a sprístupňujú ho rastlinám. Na tvorbu týchto hrčiek na koreňoch sú potrebné špeciálne bakteriálne kmene, ktoré sa aplikujú na osivo pred sejbou sóje.

Dusík pridávaný hnojivami nie je taký účinný ako dusík viazaný zo vzduchu hrčkotvornými baktériami. Inokulácia kvalitným rizóbiom je preto nevyhnutná na vytvorenie vysoko úrodných porastov sóje odolných proti stresu.

Ako ukázali niekoľkoročné pokusy na rôznych miestach Horného Rakúska, starostlivá inokulácia osiva sóje navyšuje úrody o 15 – 20 %

Vaše výhody s FIX FERTIG

  • obrovská úspora času
  • zaručuje presné rozloženie rizóbií na osive
  • intenzívny vývoj hrčiek, najmä pri hlavnom koreni
  • najlepšie zásobovanie dusíkom od začiatku
  • a rovomerné dozrievanie