Množitelia

Pri výrobe osív je nevyhnutná profesionalita a zmysel pre zodpovednosť. Oboje vyznačuje členov spoločnosti SAATBAU LINZ. Od založenia spoločnosti je množenie osiva v spoľahlivých rukách týchto poľnohospodárov.

O množiteľské zariadenia sa starajú špeciálne vyškolení pracovníci spoločnosti. Každoročne sa vo vybraných klimatických regiónoch Rakúska a susedných krajín rozmnožuje približne 350 odrôd 37 druhov plodín pre konvenčnú produkciu a 96 ekologických odrôd 30 druhov plodín. Vďaka množeniu na približne 19 000 ha – z čoho je približne 14 400 ha konvenčných a približne 4 600 ha ekologických plôch – je zásobovanie osivovou surovinou zabezpečené čo najlepšie.

Čistota, zdravotný stav a klíčivosť – všetky tri faktory musia byť splnené na maximum. Kvalita osiva neznáša kompromisy.

Hannes Hutterer v rozhovore

Množitelia pre SAATBAU LINZ

Rodina Hutterer z Raabs an der Thaya je členom SAATBAU LINZ od roku 1993 a pravidelne rozmnožuje ozimné a letné obilniny. Hannes Hutterer vedie farmu svojich rodičov od roku 2012 a od roku 1997 pôsobí ako delegát spoločnosti SAATBAU LINZ.

Množenie osív má vo vašej rodine dlhú tradíciu. Ktoré plodiny rozmnožujete? Čo hľadáte v jednotlivých plodinách?

Hlavne ozimné tritikale, jarnú pšenicu a ozimnú raž. Waldviertel je tradičnou oblasťou pestovania raže a pri jej rozmnožovaní je potrebné venovať osobitnú pozornosť vzdialenostiam od iných polí, pretože raž ako krížový opeľovač preberá aj peľ iných odrôd, čo by znamenalo, že čistota odrody by už nebola daná. Ozimné tritikale je vhodnou plodinou na dodržanie týchto vzdialeností medzi dvoma poľami, je tiež veľmi produktívne a ideálne sa hodí pre náš región. Pri jarnom množení pšenice nenechávame vrchol práce na jeseň.

Vaša farma sa nenachádza v priaznivých lokalitách na obrábanie pôdy. Ako to ovplyvňuje hospodárenie s plodinami z hľadiska rastlinnej výroby? Aké výhody ponúka Waldviertel z hľadiska kvality raže, maku, ovsa…?

Pri ozimných obilninách a repke ozimnej sa hlavný dôraz kladie na optimálny vývoj pred zimou. Dôležité je nesiať príliš neskoro kvôli veľmi dlhým hmlistým fázam v neskorej jeseni (teda často málo slnečného svetla, nízke teploty). Na jar často neskorý začiatok vegetácie, alebo v tomto roku neskoré mrazy až do polovice mája (9. mája nočná teplota -1,5 °C), poškodenie listov jarnej pšenice, jarného jačmeňa. Waldviertel je suchý región, v niektorých oblastiach je pred letom výrazné sucho. Raž sa s týmito podmienkami vyrovnáva dobre vďaka nízkym nárokom.

Kde vidíte seba a svoju firmu v nasledujúcich 5 rokoch?

Z dnešného pohľadu nemá zmysel meniť veľkosť podniku. Investície do údržby budú mať prednosť.

Z prírody na stôl

Náš hodnotový reťazec

Odroda Osivá Poľnohospodári Množitelia Šľachtenie Výskum OSIVÁ MNOŽENIE ZABEZPEČENIE VÝKUPU-ODBYTU BEZPEČNOSŤ ZÁSOBOVANIA

Výskum

SAATBAU LINZ investuje 5 % svojho ročného obratu do výskumu a vývoja nových osivárskych produktov.

Šľachtenie

Úspešné šľachtenie rastlín vytvára základ pre neustály vývoj a prispôsobovanie odrôd, aby boli schopné úspešne reagovať na nové výzvy, ako je napríklad zmena klímy.

Zistite viac

Odroda

Vývoj produktov je úzko prepojený so šľachtením a vyberá najúspešnejšie odrody na certifikáciu.

Množitelia

Členovia družstva Saatbau množia odrody s maximálnou starostlivosťou.

Kontrola kvality

Vstupné osivo sa podrobuje prísnej kontrole kvality. Kontrola osiva sa začína už pri dodávke úrody a končí pri štátom testovanom certifikovanom osive.

Zistite viac

Poľnohospodári

Našim poľnohospodárom dodávame osivo všetkých plodín a ponúkame atraktívne zmluvy na nákup úrody.