Odrody

Oddelenie vývoja produktov je úzko prepojené so šľachtením a vyberá najúspešnejšie odrody na certifikáciu.

Oddelenie vývoja produktov je zodpovedné za vývoj odrôd a umiestňovanie nových odrôd. Úzke prepojenie so šľachtením v kombinácii s požiadavkami poľnohospodárov sú základom úspešného vývoja nových odrôd.

Aby sa to zabezpečilo, vhodnosť odrôd pre špecifické podmienky pestovania sa testuje v rozsiahlych pokusoch v mnohých klimatických zónach v Európe. Národné schválenie odrôd (napr. BAES v Rakúsku) preto predstavuje len časť našich poznatkov o odrodách. V celoeurópskych testovacích sieťach sa naše odrody v priebehu niekoľkých rokov testujú na čo najviac vplyvov prostredia a ich reakciu. Titul “ klimaticky vhodná“ sa udeľuje len vtedy, keď sa odrody dobre osvedčia vo všetkých rôznych klimatických podmienkach. Klimaticky inteligentné odrody sú naším príspevkom k stabilnej poľnohospodárskej výrobe.“

Normálny rok neexistuje! Jedinou konštantou je neustála zmena.

Christian GLADYSZ
Vedúci oddelenia vývoja produktov

Klimafit

Naša odpoveď na zmenu klímy

Zistite viac

Z prírody na stôl

Náš hodnotový reťazec

Odroda Osivá Poľnohospodári Množitelia