Odrody

Oddelenie vývoja produktov je úzko prepojené so šľachtením a vyberá najúspešnejšie odrody na certifikáciu.

Oddelenie vývoja produktov je zodpovedné za vývoj odrôd a umiestňovanie nových odrôd. Úzke prepojenie so šľachtením v kombinácii s požiadavkami poľnohospodárov sú základom úspešného vývoja nových odrôd.

Aby sa to zabezpečilo, vhodnosť odrôd pre špecifické podmienky pestovania sa testuje v rozsiahlych pokusoch v mnohých klimatických zónach v Európe. Národné schválenie odrôd (napr. BAES v Rakúsku) preto predstavuje len časť našich poznatkov o odrodách. V celoeurópskych testovacích sieťach sa naše odrody v priebehu niekoľkých rokov testujú na čo najviac vplyvov prostredia a ich reakciu. Titul “ klimaticky vhodná“ sa udeľuje len vtedy, keď sa odrody dobre osvedčia vo všetkých rôznych klimatických podmienkach. Klimaticky inteligentné odrody sú naším príspevkom k stabilnej poľnohospodárskej výrobe.“

Normálny rok neexistuje! Jedinou konštantou je neustála zmena.

Christian GLADYSZ
Vedúci oddelenia vývoja produktov

Klimafit

Naša odpoveď na zmenu klímy

Zistite viac

Z prírody na stôl

Náš hodnotový reťazec

Odroda Osivá Poľnohospodári Množitelia Šľachtenie Výskum OSIVÁ MNOŽENIE ZABEZPEČENIE VÝKUPU-ODBYTU BEZPEČNOSŤ ZÁSOBOVANIA

Výskum

SAATBAU LINZ investuje 5 % svojho ročného obratu do výskumu a vývoja nových osivárskych produktov.

Šľachtenie

Úspešné šľachtenie rastlín vytvára základ pre neustály vývoj a prispôsobovanie odrôd, aby boli schopné úspešne reagovať na nové výzvy, ako je napríklad zmena klímy.

Zistite viac

Odroda

Vývoj produktov je úzko prepojený so šľachtením a vyberá najúspešnejšie odrody na certifikáciu.

Množitelia

Členovia družstva Saatbau množia odrody s maximálnou starostlivosťou.

Kontrola kvality

Vstupné osivo sa podrobuje prísnej kontrole kvality. Kontrola osiva sa začína už pri dodávke úrody a končí pri štátom testovanom certifikovanom osive.

Zistite viac

Poľnohospodári

Našim poľnohospodárom dodávame osivo všetkých plodín a ponúkame atraktívne zmluvy na nákup úrody.