Ozimný jačmeň sladovnícky - 2 radový

MONROE

Zažiari ako Marilyn

 • najúrodnejšia odroda ozimného sladovníckeho jačmeňa
 • nadpriemerný podiel zrna na site nad 2,5 mm
 • zdravá odroda rezistentná proti žltej vírusovej mozaike Typ 1
 • výborná na produkciu kvalitného sladu

Popis

Dvojradová sladovnícka odroda, prvá z vlastného šľachtenia
SAATBAU. Ponúka nielen perfektný vzhľad, ale poskytuje aj
vynikajúce úrodové parametre s výnimočnou kvalitou sladu.
Vynikajúca odolnosť proti vyzimovaniu, stredná skorosť (skoršia
ako Malwinta) a dobrá odolnosť proti poliehaniu, udržaná
správnou morforeguláciou predurčujú túto stredne vysokú
odrodu MONROE do oblastí s panónskou klímou. Obsah
proteínov je stredný, podiel zrna nad sitom 2,5 mm je nadpriemerný,
obsah extraktu je excelentný, doplnený dobrou cytolýzou.
Vysoký úrodový potenciál (+7% nad priemer) dopĺňa dobrý zdravotný
stav a rezistencia proti žltej mozaike Typ 1. Vo vlhkých
oblastiach ponúka nadpriemernú produkciu kŕmneho jačmeňa.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 30 kg | BigBag: 1.000/500 kg , balenie vo vreciach a 500 kg BB nahlásiť čo najskôr
  • Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 10. októbra
  • Odporúčaný výsevok: 330 - 380 zŕn/m2

  PROFIL ODRODY

  Sklon k napadnutiu hubovými patogénmi
  sklon k napadnutiu-Múčnatka trávová
  7 silná
  Agronomické vlastnosti
  Sklon k poliehaniu
  5

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov